Containerfrakt på havet

Globala frakter

Tyvärr är förutsättningarna att odla te i Europa inget vidare, så det måste transporteras hit från odlingar i Asien och Afrika... För att göra det riktigt ekonomiskt, brukar man samla ihop frakter och skicka större båtfrakter framåt hösten. När vi nu har haft en pandemi, så har det påverkat tebranschen i flera led. Nedstängningar av plantage och landsgränser har gjort att de saknas arbetare till skördearbetet, som är mycket arbetsintensivt. Så vissa plantage har lägre produktion än vanligt.

Dominoeffekter

När pandemin började, drog transportbolagen ned på kapaciteten, för man räknade med en ekonomisk nedgång. I efterhand har det visat sig att efterfrågan på många varor snabbt ökade. Fabrikerna startade igen, så redan efter någon månad in i pandemin var det brist på kapacitet.

Dessutom är det så att i USA saknas lastbilschaufförer och hamnarbetare. Det låter kanske inte som det kan påverka oss, men det gör det. Utanför hamnarna på USAs västkust ligger massor med containerfartyg och väntar på att få lossa sin lass. Det gör att såväl fartyg som framför allt containrar blir kvar, och inte kan lasta nya varor i Kina och Indien.

Summan av detta, plus fartyget som satt på tvären i Suezkanalen i vintras, har stört hela transportsystemet. Priset för att skicka en 40-fots container från Kina till Europa har ökat från cirka 2 000 dollar till nära 20 000 dollar.

För dig som tedrickare

Det har varit problem med frakter ett bra tag, men det är först nu som det på allvar börjat drabba tekonsumenter. För vår del kan det betyda att vissa sorter kommer senare så de blir tillfälligt slut. Vissa varor kommer inte att komma in alls, men det är svårt att säga nu vilka. Vi gör allt vi kan för att hitta andra sorter som kan täcka upp behovet när vissa tar slut. Vi räknar även med stigande priser, men det beror även på vad som händer med den svenska kronan.

Vi kan konstatera att det fortfarande finns massor med fina tesorter att välja bland. Och att te trots allt fortsätter att vara en mycket prisvärd dryck.